METRİK
Departman Bazında Maliyet Oranı
İLGİLİ KPI
İK Maliyet KPI
FORMÜL
Departman toplam maliyet/Genel Toplam maliyet

01. Tanım

B Birçok işletmede iş gücü maliyetleri temel veya ikinci masraf kalemi olarak tanımlanmıştır.İşletme maliyet yönetimi ekseninde birim maliyet oranı diğer kalemler ile birlikte(sgk+vergi) stratejik önem arzetmektedir.
İşletmelerde bildirge üzerinden olışan departman tanımlarının maliyet ekseninde oranını belirler.

“Departman toplam maliyet (ücret+ikramiye toplamı) / Genel toplam maliyet (meslek kodları)”
– Hesaplama Formülü

İk Metrik Raporu
Deparyman Maliyet Oranı

02. Programın Çıktıları

32 farklı başlıkta insan kaynakları metriğinde ölçme, değerlendirme ve analiz çalışması yapan İKMETRİK yazılımı; her bir metrik için işletme değerleri oranını 500’ den fazla sektör firması ile karşılaştırırak  Benchmark yapma imkanı sunmaktadır. Bulunan işletme değeri sektör oranına uygun, sektör oranının altında ve sektör oranının üzerinde şeklinde 3 ayrı değerlendirme ve analiz imkanını yazılım yöntemi ile raporlamaktadır.

Whatsapp Bilgi Hattı
Merhaba, sizlere nasıl yardımcı olabilirim.