METRİK
Ek Ödeme Maliyet Oranı
İLGİLİ KPI
İK Maliyet KPI
FORMÜL
Toplam ek ödeme rakamı/Toplam Personel Maliyeti

01. Tanım

İ İşletme bünyesinde tanımlanan ek ödemeler iş tatmini ile direk ilgisi olup çalışanların işletmeye katılımlarını etkilemektedir. Bu sebep ile artan yan haklar/ek ödemeler dengesi kurumun rekabet edebilirliğini olumlu/olumsuz yönden etki edecektir. İşletmlerin ek ödeme maliyet metriği insan kaynakları departmanı için büyük önem arzedecektir.
Aylık prim hizmet bildirgesinde SGK ‘ya bildirilen ek ödemlerin oranını tanımlar.

“Toplam ek ödeme rakamı / Toplam personel maliyeti”
– Hesaplama Formülü

İk Metrik Raporu
Ek Ödeme Metrik

02. Programın Çıktıları

32 farklı başlıkta insan kaynakları metriğinde ölçme, değerlendirme ve analiz çalışması yapan İKMETRİK yazılımı; her bir metrik için işletme değerleri oranını 500’ den fazla sektör firması ile karşılaştırırak  Benchmark yapma imkanı sunmaktadır. Bulunan işletme değeri sektör oranına uygun, sektör oranının altında ve sektör oranının üzerinde şeklinde 3 ayrı değerlendirme ve analiz imkanını yazılım yöntemi ile raporlamaktadır.

Whatsapp Bilgi Hattı
Merhaba, sizlere nasıl yardımcı olabilirim.