METRİK
İşten Ayrılış Neden Grafiği
İLGİLİ KPI
İK Operasyon KPI
FORMÜL
Dağılım pasta grafiği

01. Tanım

İ İşten ayrılma neden grafiği ,işletmede çalışanların isten ayrılma nedenlerini (istifa,bildirili fesih, emeklilik, askerlik, iyi niyet ve ahlak dışı fesih, ne deme süreci vb.) şirket için iş gücünü tanımlar. Bu metrik işletme bazında çıkış süreçlerin incelenerek olası kurum hazıfazısının ve kültürünün korunması noktasında önem arzeder.
İşten ayrılan personelerin ayrılış nedenlerine göre tanımlamasını ifade eder.

“Neden sonuç pasta grafiği”
– Hesaplama Formülü

İk Metrik Raporu
İşten Ayrılış Oranı

02. Programın Çıktıları

32 farklı başlıkta insan kaynakları metriğinde ölçme, değerlendirme ve analiz çalışması yapan İKMETRİK yazılımı; her bir metrik için işletme değerleri oranını 500’ den fazla sektör firması ile karşılaştırırak  Benchmark yapma imkanı sunmaktadır. Bulunan işletme değeri sektör oranına uygun, sektör oranının altında ve sektör oranının üzerinde şeklinde 3 ayrı değerlendirme ve analiz imkanını yazılım yöntemi ile raporlamaktadır.

Whatsapp Bilgi Hattı
Merhaba, sizlere nasıl yardımcı olabilirim.