METRİK
Kaza Ağırlık Oranı
İLGİLİ KPI
İK Operasyon KPI
FORMÜL
Kayıp gün sayısı/Toplam çalışma günü * 1000

01. Tanım

S Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada,İşveren tarafından yürütülmekte olan iş esnasında,Sigortalının işveren tarafından görevle başka bir yere gönderilmesi yüzünden asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda,Emzikli kadın sigortalının çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda,Sigortalıların işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu olarak taşınması sırasında meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen özre uğratan olaydır.
AB uygulamaları kapsamında 1000 günde meydana gelen iş kazalarını kayıp çalışma gününü ifade eder.

“İş kazası sayısı / Çalışma saati * 1 milyon (yıllık hesap)”
– Hesaplama Formülü

İk Metrik Raporu
Kaza Ağırlık Oranı

02. Programın Çıktıları

32 farklı başlıkta insan kaynakları metriğinde ölçme, değerlendirme ve analiz çalışması yapan İKMETRİK yazılımı; her bir metrik için işletme değerleri oranını 500’ den fazla sektör firması ile karşılaştırırak  Benchmark yapma imkanı sunmaktadır. Bulunan işletme değeri sektör oranına uygun, sektör oranının altında ve sektör oranının üzerinde şeklinde 3 ayrı değerlendirme ve analiz imkanını yazılım yöntemi ile raporlamaktadır.

Whatsapp Bilgi Hattı
Merhaba, sizlere nasıl yardımcı olabilirim.