METRİK
Teşvik Faydalanma Oranı
İLGİLİ KPI
İK Maliyet KPI
FORMÜL
Toplam teşvik kazancı/Toplam personel maliyeti

01. Tanım

S Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) teşvik, istihdamın artması ve işsizliğin azalmasını sağlamak amacıyla, yine Sosyal Güvenlik Kurumu’nun belirlediği şartlara göre birçok iş yerinin ve işçinin desteklenmesi olarak açıklanmaktadır.Rekabetçi yaklaşımın tüm unsurları ile çalışma hayatının dinamiklerini etkilemek ile birlikte işverenler üzerinde ki maliyet – verimlilik ilişkisi önem arzetmektedir.
İşverenlere destek amacı ile yürürlükte bulunan 15 ayrı teşvik işlemlerinin faydalanma oranını SGK nezlinde tanımlar.

“Toplam teşvik kazancı / Toplam personel maliyeti”
– Hesaplama Formülü

İk Metrik Raporu
Teşvik Faydalanma Oranı

02. Programın Çıktıları

32 farklı başlıkta insan kaynakları metriğinde ölçme, değerlendirme ve analiz çalışması yapan İKMETRİK yazılımı; her bir metrik için işletme değerleri oranını 500’ den fazla sektör firması ile karşılaştırırak  Benchmark yapma imkanı sunmaktadır. Bulunan işletme değeri sektör oranına uygun, sektör oranının altında ve sektör oranının üzerinde şeklinde 3 ayrı değerlendirme ve analiz imkanını yazılım yöntemi ile raporlamaktadır.

Whatsapp Bilgi Hattı
Merhaba, sizlere nasıl yardımcı olabilirim.